Roni Sanjaya

Posted on Posted in Uncategorized

Saya bersyukur ketika bertemu dengan pergerakan ini. Menurut saya Fire Generation bukan ibadah setiap hari jumat dan pelayan kesana kemari, tetapi rumah bersama bagi setiap orang.